Manteniment integral del vehicle

Manteniment integral del vehicle

Des de l’any 2010, la normativa europea (Reglamento 461/2010 de la Unión Europea) garanteix als usuaris escollir de forma lliure on realitzar les reparacions o el manteniment del vehicle mentre estigui vigent la garantia oficial.*
*Les ampliacions de garantia s’estudiaran de forma individual per a cada vehicle.

Canvi d'oli i filtres

Distribució

Embragatge

Sistemes elèctrics

Diagnosi avaria

Vehicles industrials fins a 3500 kg

Vehicles 4x4

Manteniment motos

Clàssics

Legalització boles de remolc

X